František Komárek

Narozen: v roce 1920

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

KOMÁREK František

B

22. (Praha-město)

Slib vykonal 1, 13. XII. 1954; 12.

Volba ověřena 3, 14. XII. 1954; 116.

Výb. zahr.

Zvolen členem komise (kraj český) pro občanskou kontrolu nad výkonem trestu odnětí svobody podle § 353 tr. z.

18, 18. IV. 1957; 221.

Zpravodajem:

zahr. výb. zpr. t. 129.

(Protokol o obnovení normálních styků mezi republikou Československou a Japonskem).

16, 6. III. 1957; 90.

zahr. výb. zpr. t. 162.

(Smlouva o přátelství a vzájemné spolupráci mezi Československou republikou a Mongolskou lidovou republikou).

19, 4. VII. 1957; 25.

Výb. zahr. a úst. práv. zpr. t. 213.

(Úmluva mezi Československou republikou a Svazem sovětských socialistických republik o úpravě stát. občanství osob s dvojím občanstvím).

25, 16. IV. 1958; 20.

úst. práv. a zahr. výb. zpr. t. 283.

(Smlouva mezi ČSR a Rumunskem o právní pomoci ve věcech občanských, rodinných a trestních).

28, 11. XII. 1958; 51.

Řeč v rozpravě:

o prohlášení předsedy vlády V. Širokého z 30. VII. 1956.

11, 31. VII. 1956; 48.ISP (příhlásit)