Václav Kolář

Narozen: v roce 1908

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

KOLÁŘ Václav

KSČ

257. (Ostrava-Slezská Ostrava)

Slib vykonal 1, 13. XII. 1954; 25.

Volba ověřena 3, 14. XII. 1954; 116.

Výb. zahr. od 10. 2. 1956 - 20. 2. 1959.

Výb. rozp. a hosp. od 20. 2. 1959.

Zpravodajem:

zahr. úst. práv. výb. zpr. t. 257.

(zákon ústavní o konečném vytyčení státních hranic s Polskou lidovou republikou).

27, 17. 10. 1958; 177.

úst. práv., rozp. a hosp. a zahr. výb. zpr. t. 375

(Statut Rady vzájemné hospodářské pomoci a Úmluva o právní způsobilosti, výsadách a imunitách Rady vzájemné hospodářské pomoci).

36, 18. II. 1960; 167.

Řeč v rozpravě:

o Smlouvě mezi ČSR a Čínskou lidovou republikou (t. 161) a o Smlouvě mezi ČSR a Mongolskou lidovou republikou (t. 162)

19, 4. VII. 1957; 29.

o zákonu o družstevní bytové výstavbě (t. 307).

32, 12. V. 1959; 24.ISP (příhlásit)