Stanislav Kliman

Narozen: v roce 1926

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

KLIMAN Stanislav

KSS

315. (Nová Baňa-Kremnica)

Slib vykonal 1, 13. XII. 1954; 28.

Volba ověřena 3, 14. XII. 1954; 116.

Výb. mandát.

Rada poslanců od 12. 11. 1955.

Výbor rozp. a hosp. od 18. 4. 1957.

Zpravodajem:

zahr., rozp. a hosp. výb. zpr. t. 258.

(Dohoda mezi Československou republikou a Německou demokratickou republikou o prodloužení prioritních lhůt v oboru vynálezů a ochranných známek, podepsaná v Praze dne 26. června 1958.)

27, 17. 10. 1958; 187.

Řeč v rozpravě:

o zákonu o hospodaření s byty (t. 105).

15, 20. XII. 1956; 123.ISP (příhlásit)