Jiří Kladenský

Narozen: v roce 1925

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

KLADENSKÝ JIŘÍ

KSČ

215. (Hranice)

Slib vykonal 1, 13. XII. 1954; 23.

Volba ověřena 3, 14. XII. 1954; 116.

Výb. úst. práv. od 10. 2. 1956.

Zpravodajem:

zahr. a úst. práv. výb. zpr. t. 279.

(Dohoda mezi ČSR a Polskem o vypořádání nevyřízených majetkových otázek).

28. 11. XII. 1958; 48.

úst. práv. výb. zpr. t. 341

(zákon o úpravě některých nároků a závazků mezi československými a polskými osobami).

33, 8. VII. 1959; 87.

úst. práv. výb. zpr. t. 385

(zákon, kterým se mění zákon o volbách do Národního shromáždění).

37, 9. IV. 1960; 26.ISP (příhlásit)