Svatoslava Kernerová

Narozena: v roce 1916

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

KERNEROVÁ Svatoslava

B, KSČ

115. (Ústí n. L.)

Nastoupila po resign. Anně Nechybové

Slib vykonala 19, 4. VII. 1957; 11.

Volba ověřena 19, 4. VII. 1957; 11.

Řeč v rozpravě:

o zákonu, kterým se mění a doplňuje zákon o nemocenském pojištění zaměstnanců (t. 297), o zákonu, kterým se mění a doplňuje zákon o sociálním zabezpečení (t. 298) a o zákonu o některých změnách v sociálním zaopatření příslušníků ozbrojených sil (t. 299).

31, 26. III. 1959; 18.ISP (příhlásit)