Anna Karlovská

Narozena: v roce 1916
Zemřela: v roce 1987

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

KARLOVSKÁ Anna

KSČ

42. (Praha-venkov)

Slib vykonala 4, 21. III. 1955; 6.

Volba ověřena 3, 14. XII. 1954; 116.

Výb. zahr.

Zpravodajem:

zahr. výb. zpr. t. 135.

(Úmluva mezi Československou republikou a Bulharskou lidovou republikou o spolupráci na poli sociální politiky a Závěrečný protokol.)

18, 18. IV. 1957; 212.

zahr. a kult. výb. zpr. t. 256.

(Všeobecná úmluva o autorském právu ze dne 6. září 1952 a Dodatkové protokoly č. 2 a č. 3.)

27, 17. 10. 1958; 183.

zahr. a úst. práv. výb. zpr. t. 309.

(Smlouva mezi Československou republikou a Albánskou lidovou republikou o právní pomoci ve věcech občanských, rodinných a trestních, podepsaná v Praze dne 16. ledna 1959.)

32, 12. V. 1959; 57.

zahr. výb. zpr. t. 334.

(Konzulární úmluva mezi Československou republikou a Maďarskou lidovou republikou.)

33, 8. VII. 1959; 98.

zahr. výb. zpr. t. 391.

(Dohoda mezi Československou republikou a Svazem sovětských socialistických republik o sociálním zabezpečení podepsaná v Praze dne 2. prosince 1959.)

38, 25. V. 1960; 43.

Řeč v rozpravě:

o zákonu o stát. plánu rozvoje národního hospodářství RČS na rok 1955 (t. 19) a o rozpočtovém zákonu na rok 1955 (t. 18).

4, 22. III. 1955; 124.

o rozpočtovém zákonu na rok 1956 (t. 50).

10, 9. II. 1956; 109.

o zákonu o hospodaření s byty (t. 105).

15, 20. XII. 1956; 138.

o rozpočtovém zákonu na rok 1960 (t. 374).

36, 18. II. 1960; 141.ISP (příhlásit)