Roman Kaliský

Narozen: v roce 1922

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

KALISKÝ Roman

SSO

265. (Bratislava I.)

Slib vykonal 1, 13. XII. 1954; 25.

Volba ověřena 3, 14. XII. 1954; 116.

Výb. kult.

Zvolen zapisovatelem Národního shromáždění.

1, 13. XII. 1954; 35.

Zvolen členem komise (kraj slovenský) pro občanskou kontrolu nad výkonem trestu odnětí svobody podle § 353 tr. z.

18, 18. IV. 1957; 221.

Řeč v rozpravě:

o zákonu o stát. plánu rozvoje národního hospodářství RČS na rok 1955 (t. 19) a o rozpočtovém zákonu na rok 1955 (t. 18).

4, 23. III. 1955; 156.

o zákonu o nemocenském pojištění zaměstnanců (t. 89) a o zákonu o sociálním zabezpečení (t. 90).

14, 33. XI. 1956; 103.

o Smlouvě mezi ČSR a Čínskou lidovou republikou o přátelství a spolupráci (t. 161).

19, 4. VII. 1957; 32.

o rozpočtovém zákonu na rok 1958 (t. 227).

24, 16. IV. 1958; 174.

o ústavním zákonu o konečném vytyčení státních hranic s Polskou lidovou republikou (t. 255).

27, 17. 10. 1958; 180.

o zákonu o osvětové činnosti (osvětový zákon) (t. 316),

o zákonu o jednotné soustavě knihoven (knihovnický zákon) (t. 315),

o zákonu o muzeích a galeriích (t. 317)

33, 9. VII. 1959; 186.

o rozpočtovém zákonu na rok 1960 (t. 374).

36, 18. II. 1960; 158.

Projevy:

vítá delegaci Nejvyššího sovětu SSSR a vzpomíná osvobození Slovenska Sovětskou armádou.

9, 24. X. 1955; 27.ISP (příhlásit)