Marie Jirásková

Narozena: v roce 1916

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

JIRÁSKOVÁ Marie

KSČ

137. (Hradec Králové)

Slib vykonala 1, 13. XII. 1954; 18.

Volba ověřena 3, 14. XII. 1954; 116.

Zvolena členkou komise (kraj český) pro občanskou kontrolu nad výkonem trestu odnětí svobody podle § 353 tr. z.

18, 18. IV. 1957; 221.ISP (příhlásit)