Stanislav Chalánek

Narozen: v roce 1915

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

CHALÁNEK Stanislav

KSS

214. (Olomouc-venkov)

Slib vykonal 1, 13. XII. 1954; 23.

Volba ověřena 3, 14. XII. 1954; 116.

Výb. dočas., úst. práv., rada poslanců.

Zvolen členem komise (kraj český) pro občanskou kontrolu nad výkonem trestu odnětí svobody podle § 353 tr. z.

18, 18. IV. 1957; 221.

Zpravodajem:

úst. práv. výb. zpr. t. 101

(zákon o prokuratuře). 15, 19. XII. 1956; 9.

zpráva o činnosti komisí poslanců NS pro občanskou kontrolu nad výkonem trestu odnětí svobody.

25, 16. IV. 1958; 8.

úst. práv. výb. zpr. t. 383

(zákon o územním členění státu).

37, 9. IV. 1960; 5.

Řeč v rozpravě:

o zákonu o zkrácení pracovní doby (t. 78).

13, 24. IX. 1956; 24.ISP (příhlásit)