Čeněk Hruška

Narozen: v roce 1889
Zemřel: v roce 1965

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

HRUŠKA Čeněk

KSČ

98. (Karlovy Vary)

Slib vykonal 1, 13. XII. 1954; 16.

Volba ověřena 3, 14. XII. 1954; 116.

Výb. zahr. od 10. 2. 1956.

Zpravodajem:

zahr. výb. zpr. t. 130

(Smlouva mezi Československou republikou a Svazem sovětských socialistických republik o režimu na československo-sovětských hranicích a o způsobu urovnávání pohraničních incidentů).

16, 6. III. 1957; 94.ISP (příhlásit)