Jozef Holička

Narozen: v roce 1906
Zemřel: v roce 1979

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

HOLIČKA Jozef

KSS

314. (Banská Štiavnica)

Slib vykonal 1, 13. XII. 1954; 28.

Volba ověřena 3, 14. XII. 1954; 116.

Výb. zdrav.

Zpravodajem:

rozp. a hosp., úst. práv. a zdrav. výb. zpr. t. 91

(zákon o náhradě škody za pracovní úrazy a o náhradě nákladů léčebné péče a dávek nemocenského pojištění a důchodového zabezpečení).

14, 29. XI. 1956; 33.

úst. práv. výb. zpr. t. 165

(zákon o sociálním zaopatření příslušníků ozbrojených sil).

19, 4. VII. 1957; 64.

zdrav. výb. zpr. t. 303

(zákon, kterým se mění a doplňuje zákon o sociálním zabezpečení).

31, 26. III. 1959; 13.

zdrav. výb. zpr. t. 304

(zákon o některých změnách v sociálním zaopatření příslušníků ozbrojených sil).

31, 26. III. 1959; 13.

Řeč v rozpravě:

o zákonu o stát. plánu rozvoje národního hospodářství RČS na rok 1955 (t. 19).

4, 22. III. 1955; 88.

o státním závěrečném účtu za rok 1956 (t. 192).

20, 30. X. 1957; 36.

zdrav. a úst. práv. výb. zpr. t. 368

(zákon o placené dovolené na zotavenou).

35, 18. XII. 1959; 4.ISP (příhlásit)