Marie Hejlová

Narozena: v roce 1924

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

HEJLOVÁ Marie

KSČ

150. (Pardubice)

Slib vykonala 1, 13. XII. 1954; 19.

Volba ověřena 3, 14. XII. 1954; 116.

Výbor zemědělský od 12. 12. 1958.

Řeč v rozpravě:

o rozpočtovém zákonu na rok 1958 (t. 227).

24, 16. IV. 1958; 151.ISP (příhlásit)