Aloisie Garažijová

Narozena: v roce 1907

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

GARAŽIJOVÁ Aloisie

KSČ

125. (Liberec)

Slib vykonala 1, 13. XII. 1954; 18.

Volba ověřena 3, 14. XII. 1954; 116.

Výb. zeměd.

Řeč v rozpravě:

o zákonu o jednotných zemědělských družstvech (t. 328),

o zákonu o výkupu zemědělských výrobků (t. 330),

o zákonu o zemědělské dani (t. 329),

o zákonu o ochraně zemědělského půdního fondu (t. 312).

33, 9. VII. 1959; 148.ISP (příhlásit)