Richard Dvořák

Narozen: v roce 1913

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

DVOŘÁK Richard

KSČ

99. (Karl. Vary)

Slib vykonal 4, 21. III. 1955; 6.

Volba ověřena 3, 14. XII. 1954; 116.

Jmenován ministrem zahraničního obchodu 12. XII. 1954.

1, 13. XII. 1954; 7.ISP (příhlásit)