Jan Doleček

Narozen: v roce 1924

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

DOLEČEK Jan

B

149. (Liberec)

Slib vykonal 1, 13. XII. 1954;. 19.

Volba ověřena 3, 14. XII. 1954; 116.

Výb. mandát.

Výb. zemědělský od 12. 12. 1958.

Zvolen členem předsednictva Národního shromáždění.

25, 16. IV. 1958; 7.

36, 18. II. 1960; 183.

Zpravodajem:

zeměděl. výb. zpr. t. 339

(o zemědělské dani).

33, 9. VII. 1959; 117.

Řeč v rozpravě:

o zákonném opatření předsednictva NS o vedoucích odborů rad národních výborů (t. 32-P).

P 15, 10. VII. 1958.ISP (příhlásit)