Vincenc Červinka

Narozen: v roce 1901

Seznam činností

Národní shromáždění Československé socialistické republiky

Záznam jmenného rejstříku

ČERVINKA Vincenc

KSČ

150. (Jihomoravský kraj)

Slib vykonal 1, 9. 7. 1960; 12.

Volba ověřena 2, 11. a 12. 7. 1960; 39.

Členem ústavně právního výboru.

Zpravodajem:

úst. práv. výb. zpr. t. 47.

(o úkolech národních výborů při zajišťování socialistického pořádku).

8, 26. 6. 1961; 14.

Řeč v rozpravě:

k vládnímu návrhu zákona o místních lidových soudech (t. 36).

7, 18. 4. 1961; 152.

k vládnímu návrhu občanského zákoníku (t. 156).

24, 26. 2. 1964; 44.

Dotaz:

(o vl. n. zákona, kterým se mění a doplňuje zákon o hospodaření s byty, t. 62).

10, 30. 11. 1961; 173.ISP (příhlásit)