Ing. Oldřich Černík

Narozen: v roce 1921
Zemřel: v roce 1994

Seznam činností

Národní shromáždění Československé socialistické republiky

Záznam jmenného rejstříku

ČERNÍK Oldřich

KSČ

201. (Severomoravský kraj)

Slib vykonal 1, 9. 7. 1960; 6.

Volba ověřena 2, 11. a 12. 7. 1960; 39.

Jmenován ministrem paliv a energetiky.

2, 12. 7. 1960; 129.

Pověřen řízením ministerstva paliv 5. 1. 1963.ISP (příhlásit)