Emil Chlebec

Narozen: v roce 1917

Seznam činností

Národní shromáždění Československé socialistické republiky

Záznam jmenného rejstříku

CHLEBEC Emil

KSS

298 (Východoslovenský kraj)

Slib vykonal 1, 9. 7. 1960; 10.

Volba ověřena 2, 11. 7. 1960; 39.

Členem dočasného výboru pro projednání návrhu ústavy ČSSR.

1, 9. 7. 1960; 27.

Členem zahraničního výboru.

Zpravodajem:

výb. zahr. a úst. práv. (ústní zpráva) (Úmluva mezi Československou socialistickou republikou a Maďarskou lidovou republikou o úpravě některých otázek státního občanství, podepsaná v Praze dne 4. listopadu 1960).

5, 15. 12. 1960; 80.

výb. zahraničního (úst. zpr.) k vl. n. Úmluva Mezinárodní organizace práce č. 87 o odborové svobodě a ochraně odborového práva, přijatá Generální konferencí Mezinárodní organizace práce dne 9. července 1948 v San Francisku (t. 127).

20, 9. 7. 1963; 102.

k vl. n. Protokol o prodloužení platnosti Smlouvy o přátelství, vzájemné pomoci a poválečné spolupráci mezi Československou republikou a Svazem sovětských socialistických republik ze dne 12. prosince 1943, podepsaný v Moskvě dne 27. listopadu 1963. (T. 160).

22, 4. 12. 1963; 29.

Řeč v rozpravě:

o návrhu ústavního zákona Ústava Československé socialistické republiky (t. 7).

2, 11. 7. 1960; 99.

k výkladu ministra zahraničních věcí o mezinárodní situaci.

9, 18. 9. 1961; 49.ISP (příhlásit)