Vojtěch Chajda

Narozen: v roce 1906

Seznam činností

Národní shromáždění Československé socialistické republiky

Záznam jmenného rejstříku

CHAJDA Vojtěch

ČS

205 (Severomoravský kraj)

Slib vykonal 1, 9. 7. 1960; 9.

Volba ověřena 2, 11. a 12. 7. 1960; 39.

Členem dočasného výboru pro projednání iniciativního návrhu zákona o jednacím a pracovním řádu NS.

Členem zdravotního výboru.ISP (příhlásit)