Marie Hejlová

Narozena: v roce 1924

Seznam činností

Národní shromáždění Československé socialistické republiky

Záznam jmenného rejstříku

HEJLOVÁ Marie

KSČ

134 (Východočeský kraj)

Slib vykonala 1, 9. 7. 1960; 12.

Volba ověřena 2, 11. a 12. 7. 1960; 39.

Členem dočasného výboru pro projednání návrhu ústavy ČSSR.

1, 9. 7. 1960; 27.

Členem zemědělského výboru.

Zpravodajka:

(výb. zemědělského, úst. práv. a zdravotního)

o sociálním zabezpečení družstevních rolníků (t. 194).

26, 4. 6. 1964; 32.

Řeč v rozpravě:

o veterinární péči (t. 42).

8, 26. 6. 1961; 71.

o dani z motorových vozidel (t. 191).

26, 5. 6. 1964; 127.ISP (příhlásit)