Jaroslav Havlíček

Seznam činností

Národní shromáždění Československé socialistické republiky

Záznam jmenného rejstříku

HAVLÍČEK Jaroslav

KSČ

21 (Hl. m. Praha)

Slib vykonal 1, 9. 7. 1960; 7.

Volba ověřena 2, 11. a 12. 7. 1960; 39.

Členem průmyslového výboru.

Členem komise poslanců pro občanskou kontrolu nad výkonem trestu.

Dotazy:

(o rozpočtovém zákonu na rok 1962, t. 78).

12, 22. 2. 1962; 106.ISP (příhlásit)