Jan Brukner

Narozen: v roce 1891
Zemřel: v roce 1949

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

BRUKNER Jan

I. A voleb. kraj

L-NJ

Slib vykonal 1, 18. VI. 193; 5.

Volba verifikována 8, 5. XI. 1935; 10.

Byl členem výb. živn.-obch.

Stal se členem klubu posl. NJ.

158, 15. XII. 1938; 13.

Návrhy iniciativní:

na poskytnutí rychlé pomoci obyvatelstvu v obcích na Německobrodsku, postiženému živelní pohromou, t. 464.

47, 26. V. 1936; 5.

aby se ihned poskytla vydatná pomoc obcím: Jankov, Jankovská Lhota, Pičín, Hlivín, Ouběnice a přilehlým osadám v soud. okr. votickém, pol. okr. Sedlčany, poškozeným krupobitím dne 8. VI. 1937, t. 986.

105, 15. VI. 1937; 3.

na vydatnou pomoc obcím a osadám v okr. jílovském, smíchovském a v okresích přilehlých, postiženým průtrží mračen s krupobitím dne 11. VI. 1937, dále na okr. Benešov u Prahy a na okr. frýdeckém, t. 1002.

107, 22. VI. 1937; 5.

na poskytnutí pomoci zemědělcům okresu humpoleckého, postiženým živelní pohromou, t. 1008.

107, 22. VI. 1937; 5.

Zpravodajem:

živn. obch. výb. zpr. t. 978

(obchodní dohoda zemi republikou Československou a Argentinou, podepsaná v Buenos Aires dne 20. V. 1937 a uvedená v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 28. V. 1937, č. 88 Sb. z. a n.)

114, 9. XI. 1937; 15.

Řeč v rozpravě:

o státním rozpočtu pro rok 1936 (t. 150), skup. hospod., doprav. a fin., a o prohlášení min. financí dr. Trapla ze 14. XI. 1935.

20, 10. XII. 1935; 73.

o státním závěrečném účtu republiky Československé za rok 1936 spolu s účty státního bytového fondu a dávky z majetku (t. 1225).

141, 17. III. 1938; 12.ISP (příhlásit)