MUDr. Pavel Blaho

Narozen: v roce 1867
Zemřel: v roce 1927

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

BLAHO Pavel, dr.

XVII. voleb. kraj

REP

Volba verifikována 1, 17. XII. 1925; 4, I.

Slib vykonal 1, 17. XII. 1925; 8, I.

Byl členem výb. br. a zahr.

Zemřel 29. XI. 1927.

110, 30. XI. 1927; 3, V.

Za něho nastoupil Zeman Jan.

Zpravodajem:

zahr. výb. zpr. t. 766 (třetí dodatková úmluva ze dne 23. VI. 1926 k obchodní dohodě mezi republikou Československou a republikou Rakouskou, uzavřené v Praze dne 4. V. 1921).

76, 29. IV. 1927; 748, doslov 755, IV.

zahr. výb. zpr. t. 784 (zákon o provedení úmluvy mezi Československou republikou a republikou Rakouskou z 29. V. 1925 a úmluvy mezi Československou republikou a královstvím Italským ze dne 4. V. 1926, o plnění smluv o pojištění na život a důchody).

84, 9. VI. 1927; 1579, IV.

Řeč v rozpravě:

o vládních prohlášeních min. předsedy dr Švehly a min. fin. dr Engliše ze 14. X. 1927 a o naléhavých interpelacích v otázkách hospodářských t. 585, 586, 587, 588, 591, 592 a 594).

45, 20. X. 1926; 167, III.ISP (příhlásit)