Oldřich Beran

Narozen: v roce 1905

Seznam činností

Národní shromáždění Československé socialistické republiky

Záznam jmenného rejstříku

BERAN Oldřich

KSČ

49 (Středočeský kraj)

Slib vykonal 1, 9. 7. 1960; 6.

Volba ověřena 2, 11. a 12. 7. 1960; 39.

Jmenován ministrem výstavby.

2, 12. 7. 1960; 130.

Odvolán z funkce ministra výstavby 9. 2. 1962 a jmenován místopředsedou NS.

Vzdal se posl. mandátu ze zdravotních důvodů 22. 6. 1964.ISP (příhlásit)