JUDr. Jaromír Berák

Narozen: v roce 1902
Zemřel: v roce 1964

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

BERÁK Jaromír, JUDr.

L

20. (Praha-město)

Slib vykonal 1, 13. XII. 1954; 12.

Volba ověřena 3, 14. XII. 1954; 116.

Výb. rozp. a hosp., zahr.

Zpravodajem:

zahr. výb. zpr. t. 74

(výzva Nejvyš. sovětu SSSR k parlamentům všech států světa o odzbrojení).

12, 1. VIII. 1956; 137.

výb. rozp. a hosp. t. 233.

(zákon o rozšíření oboru činnosti Státní banky československé)

26, 3. VII. 1958; 45.

výb. rozp. a hosp. zpr. t. 265.

(zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 107/1953 Sb. o devizovém hospodářství)

27, 17. 10. 1958; 146.

Řeč v rozpravě:

o rozpočtovém zákonu na rok 1956 (t. 50).

10, 10. II. 1956; 136.

o trestních a soudních zákonech (t. 101, 102, 103, 104).

15, 19. XII. 1956; 70.

o rozpočtovém Zákonu na rok 1958 (t. 227).

24, 16. IV. 1958; 129.

o rozpočtovém zákonu na rok 1960 (t. 374).

36, 18. II. 1960; 112.ISP (příhlásit)