Projevy, zdravice, tiskové zprávy, program

12.11.2019   Návštěva předsedy Poslanecké sněmovny v Číně

Předseda Sněmovny Radek Vondráček navštívil ve dnech 4. - 7. listopadu 2019 Čínskou lidovou republiku. Doprovázen podnikatelskou misí otevřel pavilony českých firem na veletrhu China International Import Expo 2019 v Šanghaji a v Pekingu jednal se svým protějškem.

V předvečer mezinárodního veletrhu CIIE v Šanghaji se Radek Vondráček setkal s prezidentem Číny Si Ťin-pchingem na společné večeři s dalšími partnerskými zeměmi veletrhu. V projevu mluvil prezident o otevírání čínského trhu světu. Pasivní obchodní bilanci s Čínou má většina zemí Evropské unie, Česká republika není výjimkou. „Export sice roste, ale pomalu. Věřím tomu, že právě i naše přítomnost na Expu a skvělá prezentace českých firem posune křivku vývozu tím správným směrem,“ uvedl předseda Poslanecké sněmovny a na okraj podotkl: „Je potěšující, že se v Šanghaji českým firmám daří. K termínu mé návštěvy dokonce zahájila svoji činnost Česko-šanghajská hospodářská komora.“

Po programu v Šanghaji se Radek Vondráček s delegací přesunuli do provincie Če-ťiang (Zhejiang), která se v uplynulých letech stala nejvýznamnějším regionem, kde působí v Číně české firmy. Vzájemný obrat této ekonomicky silné provincie činí téměř 1 mld. USD. Provincie má na čínské poměry vynikající podmínky k podnikání a tím i vysoký podíl soukromého sektoru. Např. Škoda Auto má nejmodernější závod na světě v městě Ningbo, v Jiaxingu působí firma AlpinePro, která na čínském trhu upevňuje svoji pozici nejvýznamnějšího zahraničního dodavatele sportovního zimního oblečení. Také mnohé významné čínské investice v ČR pochází z Če-ťiangu, z nichž nejnovější je projekt České stanice („Czech Station“) pod patronací zdejší regionální vlády, který navazuje na přímý vlak mezi provincií a Prahou.

Předsedu Poslanecké sněmovny přijali nejvyšší představitelé vedení provincie. V rozhovorech s českou delegací přiblížili rozvojové a investiční plány. Diskutovala se témata mezinárodního obchodu, postupné otevírání čínské ekonomiky zahraničním investicím a obchodu.

Radek Vondráček zde zahájil Česko-čínské podnikatelské fórum, uspořádané Svazem průmyslu a dopravy ČR a Generálním konzulátem ČR v Šanghaji. Uskutečnilo se v centrále technologického a internetového retailového koncernu Alibaba Group. Navštívil také českou firmu Logarex, která spolupracuje s čínskou firmou Sunrise Corporation.

V hlavním městě Pekingu zavítal předseda Sněmovny Pekingskou na univerzitu mezinárodních studií (BFSU), kde diskutoval se studenty. V přednášce „Role ČR ve střední Evropě a v EU“ zdůraznil transformační zkušenost ČR od roku 1989. Studenti se zajímali o pozice, které ČR zastává v evropské integraci, o regionální spolupráci, V4 a o spolupráci EU a Číny. „Vystoupení zahraničních politiků na čínských univerzitách nebývá častým jevem. Těšilo mne diskutovat se studenty, kteří v budoucnu budou utvářet mezinárodní vztahy Číny ke světu. Je potěšující, že jsou mezi nimi i kvalitní bohemisté s velkým zájmem o naši historii i současnost,“ zhodnotil setkání se studenty Radek Vondráček.

S rektorem Jang Denem hovořili o rozvoji bohemistických studií v Číně a o meziuniverzitní spolupráci. BFSU je nejstarším bohemistickým pracovištěm v zemi. V současné době existuje 198 dohod mezi českými a čínskými univerzitami a na českých školách studuje 547 studentů z Číny, přičemž v EU až 500 tisíc.

V Pekingu Radek Vondráček dále jednal s předsedou Stálého výboru Všečínského shromáždění lidových zástupců (parlament ČLR) Li Čan-šu o vzájemných vztazích s ČR, mezinárodní situaci a vztazích EU – Čína. Všečínské shromáždění lidových zástupců je s téměř 3000 poslanci největším parlamentem na světě. Schází se však jen jednou ročně a v čínském systému plní parlamentní a zákonodárnou roli jeho Stálý výbor.

Předseda Sněmovny zmínil roli strategického partnerství, na které prezidenti a vlády obou zemí povýšili svoje vztahy před téměř čtyřmi lety. Uvítal by, aby se v dohledné době našel prostor pro řešení konkrétních problémů ve vztazích. Čína má zájem oboustranně diskutovat např. o infrastrukturních projektech, jako je „Pás a stezka“. Radek Vondráček dále navrhl, aby parlamenty obou zemí lépe spolupracovaly a aby se vzájemný dialog netýkal jen ekonomických témat, ale i kulturních, vědeckých, školských programů a problematice lidských práv.

Pozn.: Strategické partnerství či dialog ČLR na srovnatelném stupni jako s ČR postupně v minulosti uzavřela s těmito členskými státy EU - s Německem, s Itálií, Velkou Británií a s Francií (v r. 2004), se Španělskem a s Portugalskem (2005), s Řeckem (2006), s Dánskem (2008), s Polskem (2011), s Irskem (2012) a s Maďarskem (2017).

 


Návštěva předsedy Poslanecké sněmovny v Číně (12. 11. 2019)
Návštěva předsedy Poslanecké sněmovny v Číně (12. 11. 2019)
Návštěva předsedy Poslanecké sněmovny v Číně (12. 11. 2019)
Návštěva předsedy Poslanecké sněmovny v Číně (12. 11. 2019)
Návštěva předsedy Poslanecké sněmovny v Číně (12. 11. 2019)
Návštěva předsedy Poslanecké sněmovny v Číně (12. 11. 2019)
Návštěva předsedy Poslanecké sněmovny v Číně (12. 11. 2019)
Návštěva předsedy Poslanecké sněmovny v Číně (12. 11. 2019)
Návštěva předsedy Poslanecké sněmovny v Číně (12. 11. 2019)

Mgr. Radek Vondráček


Mgr. Radek Vondráček


ISP (příhlásit)