Projevy, zdravice, tiskové zprávy, program

6.09.2019   Projev předsedy Sněmovny ke Dni Ústavy SR a 75. výročí SNP

4. září 2019 se na Velvyslanectví Slovenské republiky konala recepce u příležitosti státního svátku Dne Ústavy SR a 75. výročí Slovenského národního povstání. Předseda Poslanecké sněmovny Radek Vondráček k přítomným pronesl proslov.

Vážený pane velvyslanče, excelence, vážení hosté, přátelé Slovenské republiky,

v loňském roce jsme si připomněli 100. výročí založení našeho společného státu, Československé republiky. Vystoupil jsem s projevem v plénu Slovenské národní rady, můj kolega Andrej Danko u nás v Parlamentu České republiky.
Řekl jsem tehdy, že oba naše národy zažívají zřejmě nejšťastnější a zatím nejúspěšnější období své historie, naplněné důvěrou, spoluprací na všech úrovních, která je přínosem pro naše občany a státy, ve V4, v EU, v NATO a v dalších mezinárodních organizacích. 
Dnes si připomínáte současně zde v Praze dvě výročí, která jsou svým způsobem důležitými mezníky našich obou národů. Jsou tolik rozdílná, přece však obě mají k naší státnosti specifický společný vztah:
29. srpen - Slovenské národní povstání je přelomem v osudu Slovenska ve 2. světové válce a jedním z největších protinacistických vystoupení v Evropě. Zúčastnilo se jej 60 tisíc slovenských vojáků, 2000 Čechů, 18 tisíc partyzánů a mnoho vojáků československé zahraniční armády. Politicky přispělo ke kontinuitě československé státní idey, která přetrvala okupaci a nalezla pokračování po skončení 2. světové války a místo Slováků ve spojeneckém táboře. Oba velitelé SNP Rudolf Viest a Ján Golian padli zradou do německého zajetí a byli popraveni. Povstání se změnilo v partyzánskou válku, která ve slovenských horách trvala do konce 2. světové války.
1. září - Dni slovenské Ústavy předcházela jednání české a slovenské politické reprezentace ve vile Tugendhat v Brně, kde se dohodlo definitivní společné politické rozhodnutí o zániku ČSFR k 1. lednu 1993. Vaše Ústava je tedy mezníkem demokraticky dohodnutého rozdělení republiky, se souhlasem české politické reprezentace položila základ slovenskému suverénnímu státu, který i díky formě a kultivovanosti rozdělení byl vzápětí po 1. lednu 1993 uznán v celém světě.  
Vážení hosté, 
vztahy mezi Čechy a Slováky nebyly nikdy přirozenější, spontánnější a lepší než dnes. A je tomu tak bez ohledu na proměňující se vládní konstelace v obou zemích. Jsem rád, že se na jejich rozvoji mohu společně s poslanci naší Sněmovny a s našimi občany osobně podílet.

Děkuji Vám za pozornost

 


Projev předsedy Sněmovny ke Dni Ústavy SR a 75. výročí SNP (6. 9. 2019)

Mgr. Radek Vondráček


Mgr. Radek Vondráček


ISP (příhlásit)