Projevy, zdravice, tiskové zprávy, program

3.06.2019   Předseda Sněmovny ukončil oficiální návštěvu Kanady

Návštěva na pozvání předsedy kanadské Dolní sněmovny Geoffa Regana se uskutečnila ve dnech 26. 5. –1. 6. 2019 v Ottawě, Torontu a Halifaxu. Radka Vondráčka doprovodila delegace sněmovního Hospodářského výboru a podnikatelé, organizovaní Hospodářskou komorou ČR.

Předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky Radek Vondráček ještě před odletem avizoval: "Česko-kanadské vztahy skrývají velký potenciál především v hospodářské a vědeckotechnické spolupráci, ale opírají se i o sdílenou bezpečnostní a obrannou politiku v rámci NATO.”

Klíčovým bodem programu na první zastávce v Ottawě bylo setkání s předsedou Dolní sněmovny Parlamentu Kanady. Radek Vondráček z hlavního města vzkázal: “S Geoffem Reganem jsme navázali na lednové jednánív Praze. Věnovali jsme se rozvoji našich hospodářských vztahů, které dostaly nedávno smlouvou EU s Kanadou nový rámec pro liberálnější obchod a přístup k veřejným zakázkám.”

Radek Vondráček poté hovořil s poslanci jednotlivých výborů dolní komory Parlamentu Kanady. “Česká republika zde má mnoho příznivců, kteří se věnují v Meziparlamentní skupině přátel Kanada-ČR konkrétním projektům a akcím. Vede ji obchodník, poslanec Bill Casey. Dostal ode mě knížku textů Tomáše Bati, který nás svým příběhem s Kanadou propojuje. Vydala ji Nadace Tomáše Bati,” upřesnil.

Předsedu Poslanecké sněmovny přijal dále předseda Senátu George J. Furey, ministr obrany Harjit Singh Sajjan či ministr pro mezinárodní obchod a diverzifikaci. “Ministr pro diverzifikaci mezinárodního obchodu Kanady Jim Carr nachází pro stát a firmy nové trhy, což chceme i my. Zatímco Kanada je možná až příliš závislá na obchodu s USA, naše podniky vyváží přes 80 % produktů do EU. Shodli jsme se, že jakékoliv nové celní a tarifní bariéry světovému obchodu škodí. Domluvili jsme si další setkání v Praze, kam se Jim Carr chystá v rámci své cesty po střední Evropě,” řekl Radek Vondráček a dodal: “S ministrem obrany Harjitem Sajjanem jsem hovořil o výborné spolupráci v NATO, zejména o společném nasazení našich vojáků v Lotyšsku. Diskutovali jsme také o rozpočtech na obranu a spolupráci českého a kanadského obranného průmyslu.”

V Torontu se české delegaci věnoval předseda Parlamentu provincie Ontario, následovala návštěva Institutu Masaryk Memorial, uctění obětí komunistických režimů a debata s českými krajany. 

Předseda Sněmovny shrnul obsah pracovní návštěvy Toronta takto: “Toronto, metropole provincie Ontario, je hospodářským centrem Kanady. Program jsem zahájil debatou s předsedou parlamentu Tedem Arnottem. Věřím, že moje jednání a aktivity poslanců Hospodářského výboru, kteří mě v Kanadě doprovázeli, pomohou našim firmám získat konkrétní vazby na kanadské partnery. A to nejen těm, jejichž zástupci byli s námi. V Kanadě žije naše druhá nejpočetnější krajanská komunita, až sto tisíc zdejších obyvatel má české kořeny. A právě v Torontu si na sklonku 2. světové války vybudovali ze sbírek svoje centrum: Masarykův institut. Provozují knihovnu, učí děti česky, vydávají noviny, mají český TV kanál, slaví se tu česko-slovenský den, české Vánoce, Velikonoce i Mikuláš. Součástí areálu je Památník obětem komunismu - memento a symbol spojení našich kanadských krajanů s domovem za železnou oponou. Tiše jsme zavzpomínali.”

V Halifaxu - metropoli Nového Skotska - Radka Vondráčka doprovázel jeho protějšek Geoff Regan. Předseda Sněmovny zde diskutoval s předsedou parlamentu a s poslanci. Navštívil mj. představitele Mikmaků, původních obyvatel části poloostrova Nové Skotsko v Millbrooku.

“Hlavní město provincie Nové Skotsko Halifax představuje tradiční bránu obchodu a průmyslu z Evropy do Kanady, od toho se odvíjela i témata jednání s předsedou tamního parlamentu. Kevin Murphy se zajímal mj. o naše firmy, které mě na pracovní cestě doprovodily. V Halifaxu mě přijala rovněž paní Kelly Regan, poslankyně Parlamentu provincie Nové Skotsko, ministryně pro sociální záležitosti a manželka předsedy kanadského parlamentu Geoffa Regana. Diskutovali jsme spolu o migraci, imigraci do Kanady a sociálním začlenění přistěhovalců. Nové Skotsko aktuálně řeší také to, jak zajistit perspektivu pro mladou generaci. Celkem symbolicky jsme poté navázali návštěvou Canadian Museum of Immigration, o jehož vznik se manželé Reganovi zasloužili. Přibližuje historii přistěhovalectví do Kanady, přičemž Češi a Slováci v ní zaujímají významné místo,” uzavřel Radek Vondráček a konstatoval, že návštěva Kanady splnila očekávání jak v hospodářské, tak v politické rovině. 

 


Předseda Sněmovny ukončil oficiální návštěvu Kanady (3. 6. 2019)
Předseda Sněmovny ukončil oficiální návštěvu Kanady (3. 6. 2019)
Předseda Sněmovny ukončil oficiální návštěvu Kanady (3. 6. 2019)
Předseda Sněmovny ukončil oficiální návštěvu Kanady (3. 6. 2019)
Předseda Sněmovny ukončil oficiální návštěvu Kanady (3. 6. 2019)
Předseda Sněmovny ukončil oficiální návštěvu Kanady (3. 6. 2019)
Předseda Sněmovny ukončil oficiální návštěvu Kanady (3. 6. 2019)
Předseda Sněmovny ukončil oficiální návštěvu Kanady (3. 6. 2019)
Předseda Sněmovny ukončil oficiální návštěvu Kanady (3. 6. 2019)
Předseda Sněmovny ukončil oficiální návštěvu Kanady (3. 6. 2019)
Předseda Sněmovny ukončil oficiální návštěvu Kanady (3. 6. 2019)
Předseda Sněmovny ukončil oficiální návštěvu Kanady (3. 6. 2019)
Předseda Sněmovny ukončil oficiální návštěvu Kanady (3. 6. 2019)
Předseda Sněmovny ukončil oficiální návštěvu Kanady (3. 6. 2019)

Mgr. Radek Vondráček


Mgr. Radek Vondráček


ISP (příhlásit)