František Bayer

Narozen: v roce 1885

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

BAYER František

XIV. voleb. kraj

L-NJ

Slib vykonal 1, 18. VI. 1935; 3.

Volba verifikována 8, 5. XI. 1935; 10.

Byl členem výb. zásob.

Stal se členem klubu posl. NJ.

158, 15. XII. 1938; 13.

Návrhy iniciativní:

na okamžitou pomoc občanům v okrese vsetínském v obcích Valašská Polanka, Zděchov, Hovězí a Lužná postižených katastrofálním krupobitím, t. 502.

51, 9. VI. 1936; 3.

na poskytnutí pomoci postiženým živelní pohromou v povodí řeky Bečvy na Valašsku, t. 1101.

114, 9. XI. 1937; 5.

Řeč v rozpravě:

o státním závěrečném účtu republiky Československé za rok 1936 spolu s účty státního bytového fondu a dávky z majetku (t. 1225); mluví též o obraně státu.

141, 17. III. 1938; 73.

Interpelace:

o bezdůvodné konfiskaci časopisu "Naše Slezsko" čís. 3, roč. XXVII. ze dne 18. I. 1936,

t. 296/II. 28, 20. II. 1936; 56.

odpov. t. 392/II. 36, 21. IV. 1936; 5.ISP (příhlásit)