Rudolf Barák

Narozen: v roce 1915

Seznam činností

Národní shromáždění Československé socialistické republiky

Záznam jmenného rejstříku

BARÁK Rudolf

KSČ

136 (Jihomoravský kraj)

Slib vykonal 1, 9. 7. 1960; 6.

Volba ověřena 2, 11. a 12. 7. 1960; 39.

Členem dočas. výboru pro projednání návrhu ústavy ČSSR

1, 9. 7. 1960; 27.

Jmenován místopředsedou vlády a ministrem vnitra

2, 12. 7. 1960; 129.

Zbaven poslaneckého mandátu dne 21. února 1962

12, 22. 2. 1962; 52.

12, 23. 2. 1962; 156.ISP (příhlásit)