Emanuel Vencl

Narozen: v roce 1874
Zemřel: v roce 1939

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

VENCL Emanuel

REP

XIV. voleb. kraj

Volba verifikována 1, 12. XII. 1929; 4.

Slib vykonal 1, 12. XII. 1929; 17.

Byl členem výb. techn.-doprav. - zahr.

Zpravodajem:

techn.-doprav. výb. zpr. t. 2813 (zákon o dalším prodloužení účinnosti zákona ze dne 16. VII. 1931, č. 124 Sb. z., kterým se provádí Mezinárodní úmluva o jízdě motorovými vozidly ze dne 24. IV. 1926 a vydávají se některé zatímné předpisy o jízdě motorovými vozidly)

358, 19. XII. 1934; 3.

Řeč v rozpravě:

o státním rozpočtu na rok 1930 (t. 210), skup. kult. a soc., a o prohlášení min. financí dr Engliše z 8. I. 1930.

21, 21. II. 1930; 95.

o zákonu o státním fondu pro vodohospodářské meliorace (t. 1025) a o zákonu o státním fondu pro splavnění řek, vybudování přístavů, výstavbu údolních přehrad a pro využitkování vodních sil (t. 1026).

113, 20. III. 1931; 43.

o státním rozpočtu na rok 1933 (t. 2150), skup. hospod., doprav. a fin., a o prohlášení min. financí dr Trapla z 14. XII. 1932.

245, 6. II. 1933; 53.ISP (příhlásit)