Ferdinand Tomášik

Narozen: v roce 1929

Seznam činností

Národní shromáždění Československé socialistické republiky

Záznam jmenného rejstříku

TOMÁŠIK Ferdinand

SS

272 /Středoslovenský/

Slib vykonal 1, 23. 6. 1964; 6.

Volba ověřena 1, 24. 6. 1964; 83.

Členem výboru pro plán a rozpočet

1, 23. 6. 1964; 28.

Ověřovatelem NS

1, 23. 6. 1964; 31.

Členem volební komise k doplňovací volbě členů výborů NS

24, 27. 6. 1968; 321.

Řeč v rozpravě:

k prohlášení vlády

23, 3. 5. 1968; 284.ISP (příhlásit)