JUDr. Juraj Slávik

Narozen: v roce 1890
Zemřel: v roce 1969

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

SLÁVIK Juraj, Dr.

XVIII. voleb. kraj

REP

Slib vykonal 1, 18. VI. 1935; 6.

Volba verifikována 8, 5. XI. 1935; 9.

Byl členem výb. br., stál. (náhr.) a ústav.-práv.

Vzdal se posl. mandátu 4. XII. 1935. Jmenován vyslancem ve Varšavě. Po něm nastoupil Ján Petrovič.

15, 4. XII. 1935; 6.

Řeč v rozpravě:

o zákonu, kterým se prodlužuje a doplňuje zmocnění podle čl. I zákona ze dne 21. VI. 1934, č. 109 Sb. z. a n., o mimořádné moci nařizovací (t. 33).

4, 24. VI. 1935; 12.ISP (příhlásit)