Martin Rázus

Narozen: v roce 1888
Zemřel: v roce 1937

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

RÁZUS Martin

XVIII. voleb. kraj

Ľud. (SNS), mk

Slib vykonal 1, 18. VI. 1935; 5.

Volba verifikována 8, 5. XI. 1935; 11.

Přípisem ze dne 9. XII. 1935 oznámil, že vystoupil z klubu poslanců Hlinkovy slovenské ľudové strany a zůstal mimo klub.

20, 10. XII. 1935; 82.

Zemřel 8. VIII. 1937.

Po něm nastoupil Rudolf Schwarz.

112, 29. X. 1937; 3.

Řeč v rozpravě:

o prohlášení min. zahr. věcí dr Beneše z 5. XI. 1935 o mezinárodní situaci v Evropě a o válce italsko-habešské.

11, 7. XI. 1935; 3.

o zákonu, kterým se mění zákon o zrušení šlechtictví, řádů a titulů (t. 641).

62, 15. X. 1936; 38.

o státním rozpočtu pro rok 1937 (t. 685) a o prohlášení min. financí dr Kalfuse ze 16. X. 1936.

67, 30. XI. 1936; 30.ISP (příhlásit)