JUDr.PhDr. Dionysius Polanský

Narozen: v roce 1894
Zemřel: v roce 1971

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

POLANSKÝ Dionysius, JUDr. a PhDr.

L

210. (Litovel-Olomouc-venkov)

Slib vykonal 1, 13. XII. 1954; 22.

Volba ověřena 3, 14. XII. 1954; 116.

Rada poslanců.

Výb. zahr.

Zvolen míst předsedou Národního shromáždění.

1, 13. XII. 1954; 34. 10, 9. II. 1956; 12. 18, 18. IV. 1957; 217. 25, 16. IV. 1958; 7. 36, 18. II. 1960; 183.

Návrhy iniciativní:

na vydání zákona, kterým se zrušuje zákon ze dne 14. VII. 1949 č. 195 Sb., o jednacím řádu Národního shromáždění a nahrazuje zákonem novým, t. 1.

3, 14. XII. 1954; 116.

na vydání zákona, kterým se zrušuje dekret ze dne 23. X. 1945 č. 106 Sb., o platech členů PNS a zákon ze dne 25. X. 1948 č. 246 Sb., o náhradě poslancům NS a nahrazuje zákonem novým, t. 2.

3, 14. XII. 1954; 124.

na vydání ústavního zákona o slovenských národních orgánech, t. 66.

11, 31. VII. 1956; 100.

Pozměňovací návrhy:

k vlád. návrhu zák. opatření předsednictva NS o jedech a látkách škodlivých zdraví (t. 5-P).

P 4, 31. III. 1955.

Zpravodajem:

zahr. výb. zpr. t. 114.

(Smlouva mezi Československou republikou a Německou demokratickou republikou o právních stycích v občanských, rodinných a trestních věcech).

16, 6. III. 1957; 77.

Řeč v rozpravě:

o prohlášení předsedy vlády V. Širokého z 13. XII. 1954 o programu vlády.

2, 14. XII. 1954; 92.

o zákonném opatření předsednictva NS, kterým se upravuje udělování hodnosti doktora věd některým vědeckým pracovníkům (t. 3-P).

P 3, 24. II. 1955.

o projevu předsedy NS Fierlingera o mezinárodní situaci a o návrhu resoluce předsednictva NS (spolupráce parlamentů).

P 3, 24. II. 1955.

o zákonném opatření předsednictva NS o státní dřevařské inspekci (t. 7-P).

P 4, 31. III. 1955.

o zákonném opatření předsednictva NS, kterým se upravuje urychlené vymáhání pohledávek na úhradu osobních potřeb nezletilých dětí (t. 8-P).

P 5, 22. XI. 1955.

o výkladu předsedy vlády V. Širokého o mezinárodní situaci.

14, 1. XII. 1956; 151.

o rozpočtovém zákonu na rok 1957 (t. 141.)

17, 17. IV. 1957; 103.

o zákonném opatření předsednictva NS o úpravě promlčecích lhůt u majetkových a mimořádných dávek (t. 33-P.)

P 16, 18. XII. 1958.

o zákonném opatření předsednictva NS o zřízení pobočky Československé akademie zemědělských věd na Slovensku. (t. 34-P.)

P 16, 18. XII. 1958.

o návrzích vlády Sovětského svazu na všeobecné a úplné odzbrojení.

P 18, 28. IX. 1959.ISP (příhlásit)