Valerie Polachová

Narozena: v roce 1910

Seznam činností

Národní shromáždění Československé socialistické republiky

Záznam jmenného rejstříku

POLACHOVÁ Valérie

KSČ

186 /Severomoravský/

Slib vykonala 1, 23. 6. 1964; 6.

Volba ověřena 1, 24. 6. 1964; 83.

Členkou výboru kulturního

1, 23. 6. 1964; 31.

Řeč v rozpravě:

k t. 170, 171 a 172

24, 27. 6. 1968; 268.

Interpelace, dotazy a náměty:

žádá o vysvětlení, zda a jakým způsobem bude řešena situace, která nastala po zrušení připojištění na základě zákona 101/64

24, 27. 6. 1968; 331.ISP (příhlásit)