PhDr. Gustav Peters

Narozen: v roce 1885

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

PETERS Gustav, Dr.

I. B voleb. kraj

SdP

Slib vykonal 1, 18. VI. 1935; 12.

Volba verifikována 8, 5. XI. 1935; 11.

Byl členem výb. br., rozp., stál., parl. úsp. kom., ústav.-práv. a zahr.

Vzdal se mandátu 5. XI. 1938.

151, 17. XI. 1938; 7.

Řeč v rozpravě:

o prohlášení min. zahr. věcí dr Beneše z 5. XI. 1935 o mezinárodní situaci v Evropě a o válce italsko-habešské,

12, 8. XI. 1935; 3.

o zákonu, kterým se mění a doplňuje zákon ze dne 15. VI. 1927, č. 78 Sb. z. a n., o stabilisačních bilancích (t. 238), o zákonu, kterým se pozměňuje zákon o dani z obratu a dani přepychové a prodlužuje jeho platnost (t. 242), o přirážkách k dani z obratu a dani přepychové (t. 249).

24, 20. XII. 1935; 26.

o zákonu, kterým se mění a doplňuje zákon o přímých daních (t. 542).

57, 25. VI. 1936; 13.

o návrhu, aby byl dán Národním shromážděním souhlas podle čl. XIII. finanč. zákona republiky Československé ze dne 19. XII. 1934, č. 256 Sb. z. a n., kterým se stanoví státní rozpočet na rok 1935 (t. 789) a o státním závěrečném účtu republiky Československé za rok 1935 spolu s účty stát. bytového fondu a dávky z majetku (t. 788).

80, 18. II. 1937; 33.

o zákonu o nejvyšším správním soudě (t. 837).

90, 8. IV. 1937; 16.

Věcná poznámka:

(za rozpravy o prohlášení min. zahr. věcí dr Beneše z 5. XI. 1935), v níž odpovídá na vývody ve věcné poznámce posl. Beuera,

12, 8. XI. 1935; 26.

Řeč v rozpravě:

o zákonu o branné výchově (t. 1017).

109, 25. VI. 1937; 5.

o zákonech vztahujících se ke stát. rozpočtu pro rok 1938 (t. 1158, 1164, 1169, 1170, 1171, 1172, 1173, 1174, 1175, 1176, 1177, 1178).

126, 15. XII. 1937; 5.

o zákonu o povinnosti ústavů, podniků, fondů a někt. sociálních zařízení ukládati část prostředků ve stát. půjčkách (t. 1320); mluví též o exposé min. financí dr Kalfuse v rozp. výb. z 6. IV. 1938.

146, 7. IV. 1938; 25.

o zákonu o soustavě drobných peněz (t. 1352).

149, 12. V. 1938; 5.ISP (příhlásit)