Andor Nitsch

Narozen: v roce 1883

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

NITSCH Andor

XX. voleb. kraj

MS (ZD)-mk

Slib vykonal 1, 18. VI. 1935; 15.

Volba verifikována 8, 5. XI. 1935; 11.

Byl členem výb. rozp. a živn.-obch.

Zánikem klubu zůstal mk.

151, 17. XI. 1938; 8.

Řeč v rozpravě:

o zákonu, kterým se mění a doplňuje zákon o přímých daních (t. 542).

55, 22. VI. 1936; 12.

Interpelace:

o zevním onačení levočského krajského soudu,

t. 388/VI. 36, 21. IV. 1936; 5.

odpov. t. 461/XX. 47, 26. V. 1936; 5.ISP (příhlásit)