dr. Wenzel Lehnert

Narozen: v roce 1871

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

LEHNERT Wenzel, dr.

IV. voleb. kraj

DN

Volba verifikována 1, 17. XII. 1925; 3, I.

Slib vykonal 1, 17. XII. 1925; 12, I.

Byl členem výb. in. - rozp. a zdrav.

Resoluce:

8 resol. k osnově finančního zákona pro rok 1929 (t. 1813)

171, 26. X. 1928; 84-86, VII.

Řeč v rozpravě:

o vládním prohlášení min. předsedy dr Švehly z 18. XII. 1925.

5, 19. XII. 1925; 132, I.

o úpravě platových a služebních poměrů státních zaměstnanců (t. 333), učitelstva (t. 334) a platových poměrů obec. a obvodních lékařů (t. 335)

34, 17. VI. 1926; 2006, II.

o státním závěrečném účtu republiky Československé za rok 1926 spolu s účty stát. melioračního fondu, stát. bytového fondu a dávky z majetku (t. 1429); obírá se konfiskační praksí.

138, 22. III. 1928; 48, VI.

o zákonu, kterým se mění hlava II., odstavec 1. zákona ze dne 14. VII. 1927, č. 125 Sb. z., o organisaci politické správy (t. 1644).

149, 27. VI. 1928; 65, VI.

o prohlášení mm. železnic J. V. Najmana o železničním neštěstí v Zaječí 10. IX. 1928.

159, 13. IX. 1928; 30, VI.

o zákonu o výkonu lékařské prakse (t. 2316) a o zákonu o lékařských komorách (t. 2317).

207, 18. VI. 1929; 45, VIII.

Interpelace:

o zabavení týdeníku "Norden" ze dne 30. X. 1925 (volebního letáku) a ze dne 23. XI. 1925, t. 358/XVIII.

37, 22. VI. 1926; 2400, II.

odpov. t. 564/VII.

43, 15. X. 1926; 35, III.

o neodůvodněném zabavení článku, který pod titulem "Duch Locarna?" vyšel v č. 12 časopisu "Der Güterbeamte" ze dne 15. XII. 1925, t. 1198/IV.

102, 25. X. 1927; 13, V.

odpov. t. 1404/XIII.

120, 17. I. 1928; 10, V.

o zrušení 120 zdravotních obvodů, o němž prý se usnesla min. rada, t. 1970/IV.

182, 14. II. 1929; 67, VII.

odpov. t. 2193/XXV.

196, 2. V. 1929; 6, VIII.

Dotazy:

o povodni v Krkonoších,

148, 26. VI. 1928; 3, VI.

Žádost ve věcech imunity:

okr. s. v Liberci (přestupek podle § 320 e) tr. z., jehož se dopustil nesprávným používáním jména)

3, 18. XII. 1925; 34, I.

zpr. t. 350; zprav. V. Votruba;

nevydán 48, 18. XI. 1926; 335, III.

okr. s. v Liberci (přestupek podle § 335 tr. zák.)

182, 14. II. 1929; 11, VII.

Volán k pořádku:

3, 18. XII. 1925; 43, I.ISP (příhlásit)