Rudolf Laube

Narozen: v roce 1878
Zemřel: v roce 1937

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

LAUBE Rudolf

IV. voleb. kraj

ČS

Volba verifikována 1, 17. XII. 1925; 4, I.

Slib vykonal 1, 17. XII. 1925; 12, I.

Byl členem výb. soc.-pol.

Vzdal se posl. mandátu 2. XII. 1926.

56, 9. XII. 1926; 1226, III.

Za něho nastoupil Chvojka Jan Vlastimil.

Návrhy:

jímž se mění a doplňuje zákon o úrazovém pojištění dělníků, t. 479.

41, 25. VI. 1926; 2562, II.

Interpelace:

o nesprávném a neodůvodněném předpisování daní, zejména daně z obratu berní správou v Jičíně, t. 68/VI.

7, 16. II. 1926; 263, I.

odpov. t. 214/VIII.

19, 6. V. 1926; 1099, II.

že obecní správa města Liberce nerespektuje prováděcích nařízení k jazykovému zákonu, t. 215/I.

19, 6. V. 1926; 1097, II.

odpov. t. 568/XVII.

43, 15. X. 1926; 38, III.

o zatýkání a vyšetřování dělníků textilních ve Víchové nad Jizerou a Dol. Sytové, t. 215/II.

19, 6. V. 1926; 1097, II.

odpov. t. 568/VIII.

43, 15. X. 1926; 38, III.

ve věci výluky dělnictva při výrobě prádla v Praze, t. 215/XXII.

19, 6. V. 1926; 1098, II.

odpov. t. 309/XIX.

32, 15. VI. 1926; 1846, II.

o započetí regulačních prací na Labi v Nymburce, t. 354/XI.

33, 16. VI. 1926; 1857, II.

odpov. t. 773/XVI.

61, 15. II. 1927; 1593, III.

o zahájení prací k vybudování údolních přehrad na Jizeře a jejích přítocích, jakož i regulačních prací jejího toku, t. 358/XVI.

37, 22. VI. 1926; 2400, II.

odpov. t. 568/XV.

43, 15. X. 1926; 38, III.

o novelisaci zákona ze dne 19. VII. 1921, č. 267 Sb. z., o státním příspěvku k podpoře nezaměstnaných, t. 358/XVII.

37, 22. VI. 1926; 2400, II.

odpov. t. 593/I.

46, 11. XI. 1926; 237, III.

o nezaměstnanosti a drahotě v horských okresech podkrkonošských, t. 622/XIII.

46, 11. XI. 1926; 237, III.ISP (příhlásit)