Alois Kunz

Narozen: v roce 1877

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

KUNZ Alois

XII. voleb. kraj

DCHS

Volba verifikována 1, 12. XII. 1929; 4.

Slib vykonal 1, 12. XII. 1929; 11.

Byl členem výb. rozp. - soc.-pol. techn.-doprav. - vyšetř. a živn.-obch.

Návrh resoluční:

k t. 210. 25, 26. II. 1930; 30, 34.

k t. 2848. 363, 14. III. 1935; 33.

Řeč v rozpravě:

o osnově zákona, kterým se prodlužuje platnost zákona o dávkách za úřední úkony ve věcech správních (t. 16) a zákona, kterým se prodlužuje platnost zákona o dani z obratu a dani přepychové (t. 17).

3, 17. XII. 1929; 49.

o státním rozpočtu na rok 1930 (t. 210), kup. hospod. a doprav., a o prohlášení min. financí dr Engliše z 8. I. 1930.

23, 24. II. 1930; 33.

o zákonu, kterým se mění a doplňuje zákon ze dne 15. června 1927, č. 77 Sb. z., o nové úpravě finančního hospodářství svazků územní samosprávy (t. 781), o zákonu o dani z piva (t. 782), o zákonu, kterým se mění a doplňuje zákon ze dne 15. června 1927. č. 76 Sb. z., o přímých daních (t. 783) a o zákonu, kterým se prodlužuje platnost zákona o dávkách za úřední úkony ve věcech správních (t. 789).

83, 21. XI. 1930; 29.

o zákonu o podpoře zahraničního obchodu (t. 1346).

141, 11. VII. 1931; 22.

o státním rozpočtu pro r. 1932 (t. 1460) a o prohlášení min. financí dr Trapla z 14. X. 1931; mluví o krveprolití u Dolní Lipové v okrese frývaldovském 25. listopadu 1931.

149, 27. XI. 1931; 39.

o zákonu o přirážkách k dani z obratu a dani přepychové, o změně zákona o těchto daních a prodloužení jeho účinnosti (t. 1720).

178, 22. IV. 1932; 4.

o zákonu, kterým se mění a rozšiřuje platnost zákona ze dne 28. listopadu 1931, č. 177 Sb. z., o přechodné přirážce k dani důchodové a k dani z tantiem (t. 1900) a o zákonu o spotřební dani z droždí (t. 1886).

200, 1. VII. 1932; 5.

o programovém prohlášení předsedy vlády J. Malypetra z 3. XI. 1932.

213, 4. XI. 1932; 48.

o zákonu o úsporných opatřeních personálních (t. 2113).

232, 20. XII. 1932; 27.

o zákonu, kterým se pozměňuje zákon ze dne 28. dubna 1932, č. 56 Sb. z., o přirážkách k dani z obratu a dani přepychové, o změně zákona o těchto daních a prodloužení jeho účinnosti (t. 2125)

235, 22. XII. 1932; 10.

o státním závěrečném účtu republiky Československé za rok 1931 spolu s účty státního bytového fondu a dávky z majetku (t. 2230).

271, 18. V. 1933; 5.

o státním rozpočtu na rok 1934 (t. 2385), skup. polit., a o prohlášení min. financí dr Trapla z 6. XI. 1933.

303, 1. XII. 1933; 7.

o zákonu o hlášení pobytu (t. 2847) a o zákonu pobytu cizinců (t. 2848).

363, 14. III. 1935; 26.

o zákonu o finančních opatřeních v oboru územní samosprávy (t. 2873).

367, 29. III. 1935; 5.

Interpelace:

o nemírném dovozu chleba z Polska do moravsko-slezské průmyslové oblasti,

t. 247/VI. 29, 18. III. 1930; 6.

odpov. t. 496/VII. 66, 24. VI. 1930; 6.

že němečtí uchazeči nejsou přijímáni do stát. poštovní služby,

t. 432/V. 53, 26. V. 1930; 4.

odpov. t. 627/XXI. 67, 16. IX. 1930; 16.

že se orgánové stát. policie v Šumperku dopustili tělesného ztýrání,

t. 1064/V. 116, 23. IV. 1931; 9.

odpov. t. 1241/XII. 133, 1. VII. 1931; 5.

o jmenování presidenta slezské zemědělské rady,

t. 1108/III. 123, 21. V. 1931; 34.

odpov. t. 1382/IV. 142, 14. X. 1931; 12.ISP (příhlásit)