Rudolf Koštejn

Narozen: v roce 1903

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

KOŠTEJN Rudolf

KSČ

XI. vol. kraj - Havl. Brod

Slib vykonal 1, 10. VI. 1948; 10.

Volba verifikována 21, 22. XII. 1948; 5.

Byl členem výb. kontr. 2LP, kontr. 5LP, kult. a úst. práv.

Zpravodajem:

úst.-práv. výb. zpr. t. 712

(zákon, jímž některé osoby nabývají československého státního občanství).

75, 24. IV. 1953; 59.ISP (příhlásit)