Jaroslav Kolář

Narozen: v roce 1908

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

KOLÁŘ Jaroslav

KSČ

I. vol. kraj - Praha

Slib vykonal 1, 10. VI. 1948; 10.

Volba verifikována 21, 22. XII. 1948; 5.

Byl členem výb. kult., soc. pol. a úsp. kom.

Zvolen zapisovatelem Národního shromáždění.

1, 10. VI. 1948; 18.

Zpravodajem:

soc.-pol. výb. zpr. t. 249

(zákon o započtení příjmů ze soukromé výdělečné činnosti na doplatky služebních příjmů a odpočivných platů veřejných zaměstnanců).

27, 23. III. 1949; 33.

hosp. výb. zpr. t. 317

(zákon o Československé poště, národním podniku).

32, 16. VI. 1949; 3.

doslov 18.

soc. pol. výb. zpr. t. 603

(zákon o přebudování národního pojištění).

60, 19. XII. 1951; 76.

Řeč v rozpravě:

o státním rozpočtu pro rok 1949 (t. 207), část všeobecná státní správa (vnitřní a zahraniční).

24, 2. II. 1949; 35.

o zákonu o dani ze mzdy (t. 680).

68, 11. XII. 1952; 72.

o zákonu o peněžní reformě (t. 717).

76, 30. V. 1953; 26.ISP (příhlásit)