JUDr. Jaroslav Kokeš

Narozen: v roce 1908

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

KOKEŠ Jaroslav, JUDr.

KSČ

VIII. vol. kraj - Liberec

Slib vykonal 1, 10. VI. 1948; 11.

Volba verifikována 21, 22. XII. 1948; 5.

Byl členem výb. im., mandát. a úst. práv.

Zvolen členem předsednictva Národního shromáždění.

1, 10. VI. 1948; 18.

34, 14. VII. 1949; 41.

48, 13. VII. 1950; 28.

57, 12. VII. 1951; 129.

67, 30. X. 1952; 144.

Zpravodajem:

úst.-práv. výb. zpr. t. 7

(o zrušení domovského práva).

8, 30. VI. 1948; 9.

úst.-práv. výb. zpr. t. 103

(zákon na ochranu lidově demokratické republiky.

13, 6. X. 1948; 4.

oprava tisk. chyby 36.

úst.-práv. výb. zpr. t. 148

(zákon, kterým se přenáší působnost finanční stráže v celním pohraničním pásmu na Sbor národní bezpečnosti).

19, 1. XII. 1948; 17.

úst.-práv. výb. zpr. t. 184

(zákon o národní bezpečností).

20, 21. XII. 1948; 35.

oprava tisk. chyb 42.

úst.-práv. výb. zpr. t. 338

(návrh Hodinové-Spurné, Komzaly, V. Davida, dr Beráka, dr Procházky, dr Hulínského, Töröka, dr Bartušky, Štětky a druhů na vydání zákona o jednacím řádu Národního shromáždění

34, 14. VII. 1949; 31.

oprava tisk. chyb 29.

úst. práv. výb. zpr. t. 491

(trestní zákon)

46, 11. VII. 1950; 3.

úst.-práv. výb. zpr. t. 711

(zákon o právní praxi a odborné zkoušce v oboru justice a prokuratury).

75, 24. IV. 1953; 55.ISP (příhlásit)