PhDr. Samuel Kodaj

Narozen: v roce 1922

Seznam činností

Národní shromáždění Československé socialistické republiky

Záznam jmenného rejstříku

KODAJ Samuel

KSS

243 /Západoslovenský/

Slib vykonal 1, 23. 6. 1964; 6.

Volba ověřena 1, 24. 6. 1964; 83.

Členem ústavně právního výboru

1, 23. 6. 1964; 26.

Členem výboru branného a bezpečnostního

22, 18. 4. 1968; 34.

Uvolněn z výboru ústavně právního

24, 27. 6. 1968; 321.

Zpravodajem:

k vládnímu návrhu zákona /t. 35/ o Sboru národní bezpečnosti

6, 17. 6. 1965; 217.

Řeč v rozpravě:

k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 81/1966 Sb., o periodickém tisku a o ostatních hromadných informačních prostředcích /t. 177/

24, 26. 6. 1968; 134.

Interpelace, dotazy a připomínky:

odsuzuje článek "Dva tisíce slov", který považuje za otevřenou výzvu ke kontrarevoluci. Žádá o vyjádření k tomuto článku příslušné ministry a pracovníky resortů, jejichž noviny článek uveřejnily. Dále navrhuje, aby generální prokurátor vyhodnotil obsah tohoto článku, protože je v rozporu se zákonem na ochranu republiky

24, 27. 6. 1968; 267.ISP (příhlásit)