Václav Jirásek

Narozen: v roce 1899

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

JIRÁSEK Václav

ČS

VII. vol. kraj - Ústí n. Lab.

Slib vykonal 1, 10. VI. 1948; 4.

Volba verifikována 21, 22. XII. 1948; 5.

Byl členem výb. kontr. 2LP a úsp. kom. (náhr.)

Vzdal se posl. mandátu přípisem ze dne 16. III. 1949.

27, 23. III. 1949; 4.

Jeho nástupce Antonín Žák.ISP (příhlásit)