Václav Jiránek

Narozen: v roce 1906

Seznam činností

Národní shromáždění Československé socialistické republiky

Záznam jmenného rejstříku

JIRÁNEK Václav

ČSL

74 /Západočeský/

Slib vykonal 1, 23. 6. 1964; 6.

Volba ověřena 1, 24. 6. 1964; 83.

Členem výboru pro potravinářský průmysl, místní hospodářství a služby, obchod a spoje

1, 23. 6. 1964; 29.

Členem výboru mandátového a imunitního

23, 25. 4. 1968; 169.

Zpravodajem:

/výboru ústavně právního, pro národní výbory, pro plán a rozpočet, pro spotřební průmysl, služby, obchod a spoje a pro investiční výstavbu a stavebnictví a výboru zdravotního/ k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 41/1964 Sb., o hospodaření s byty /t. 145/

18, 11. 1. 1968; 186, 202.

/výboru ústavně právního, pro národní výbory, pro plán a rozpočet, pro spotřební průmysl, služby, obchod a spoje a výboru zdravotního/

k vládnímu návrhu zákona o důchodové dani /t. 222/

29, 18. 12. 1968; 124.

Řeč v rozpravě:

k vládnímu návrhu usnesení, jímž Národní shromáždění schvaluje podle čl. 41 ústavy státní závěrečný účet za rok 1963

2, 25. 9. 1964; 99.

k vládnímu návrhu zákona /t. 14/ o státním plánu rozvoje národního hospodářství a státním rozpočtu na rok 1965

4, 10. 12. 1964; 192.

k zprávě vlády podle čl. 41 odst. 1 ústavy o plnění státního plánu rozvoje národního hospodářství ČSSR v roce 1966

vládní návrh zákona o čtvrtém pětiletém plánu rozvoje národního hospodářství ČSSR /t. 90/

12, 27. 10. 1966; 174.

k vládnímu návrhu zákona o státním rozpočtu na rok 1967 /t. 123/

15, 17. a 18. 5. 1967; 73.

k vládnímu návrhu zákona o státním zkušebnictví /t. 144/

19, 27. 2. 1968; 55.

k návrhu usnesení NS upravující postup volby presidenta republiky

20, 29. 3. 1968; 10.

Interpelace, dotazy a náměty:

zda se počítá i pro příští rok s vytvořením rezervy pro místní hospodářství /Akce 100 miliónů Kčs/

2, 25. 9. 1964; 99.

odpověď

2, 25. 9. 1964; 122.ISP (příhlásit)