Josef Janouš

Narozen: v roce 1904

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

JANOUŠ Josef

KSČ

XIII. vol. kraj - České Budějovice

Slib vykonal 1, 10. VI. 1948; 7.

Volba verifikována 21, 22. XII. 1948; 5.

Byl členem výb. rozp. a úsp. kom.

Zpravodajem:

rozp. výb. zpr. t. 37

(zákon, kterým se mění a doplňují předpisy o mimořádné jednorázové dávce a mimořádné dávce z nadměrných přírůstků na majetku).

9, 19. VII. 1948; 6.

rozp. výb. zpr. t. 62

(zákon o organisaci peněžnictví).

10, 20. VII. 1948; 9.

rozp. výb. zpr. t. 178

(zákon o zatímním vedení státního hospodářství v počátečním období roku 1949).

20, 21. XII. 1948; 62.

rozp. výb. zpr. t. 207

(zákon, kterým se stanoví státní rozpočet republiky Československé na rok 1949 (rozpočtový zákon).

23, 1. II. 1949; 3.

a doslov k povšechné rozpravě 33.

doslov k podrobné rozpravě

24, 2. II. 1949; 51.

rozp. výb. zpr. t. 291

(Státní závěrečný účet republiky Československé za rok 1945 [ode dne osvobození do konce r. 1945]).

29, 11. V. 1949; 8.

rozp. výb. zpr. t. 439

(zákon, kterým se stanoví státní rozpočet republiky Československé na r. 1950 [rozpočtový zákon]).

43, 29. III. 1950; 2.

doslov 37.

rozp. výb. zpr. t. 469

(státní závěrečné účty republiky Československé za r. 1946, 1947, 1948 a vlád. návrhy usneseni, jimiž NS uděluje souhlas podle čl. XI fin. zák. č. 59/1946 Sb., kterým se stanoví státní rozpočet na r. 1946, podle § 10 fin. zák. č. 234/1946 Sb., kterým se stanoví státní rozpočet na r. 1947, podle § 12 fin. zák. č. 215/1947 Sb., kterým se stanoví státní rozpočet na r. 1948).

44, 17. V. 1950; 45.

rozp. výb. zpr. t. 566 a 565

(zákon, kterým se stanoví státní rozpočet republiky Československé na r. 1951 [rozpočtový zákon] a státní závěrečný účet za r. 1949),

53, 20. III. 1951; 34.

doslov

55, 22. III. 1951; 260.

rozp. výb. zpr. t. 620

(vlád. návrh usnesení, kterým se stanoví stát. rozpočet RČS na rok 1950 (rozpočtový zákon) a schvaluje státní závěrečný účet za rok 1950).

62, 28. III. 1952; 334.

rozp. výb. zpr. t. 650

(zákon o hlavních (vedoucích) účetních a o organisaci účetní služby).

67, 30. X. 1952; 104.

rozp. výb. zpr. t. 706

(vlád. návrh usnesení, kterým se stanoví stát. rozpočet RČS na rok 1951 (rozpočtový zákon) a schvaluje státní závěrečný účet za rok 1951).

74, 21. IV. 1953; 34.

rozp. výb. zpr. t. 752

(vlád. návrh usnesení, jímž NS uděluje dodatečně souhlas podle § 3 rozp. zák. na r. 1952 č. 3/1952 Sb., schvaluje podle § 62 ústavy stát. závěrečný účet za rok 1952 a schvaluje změnu použití nespotřebovaného přebytku z rozpočtového hospodaření za r. 1951).

83, 9. III. 1954; 16.

Řeč v rozpravě:

o zákonu o bytové výstavbě, udržování a správě bytového majetku a jejich financování (t. 740).

80, 22. XII. 1953; 35.ISP (příhlásit)