JUDr. Kornel Haim

Narozen: v roce 1915

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

HAIM Kornel, JUDr.

KSS

XXII. vol. kraj - Trenčín

Slib vykonal 1, 10. VI. 1948; 6.

Volba verifikována 21, 22. XII. 1948; 5.

Byl členem výb. úsp. kom. (náhr.) a úst. práv.

Zpravodajem:

úst.-práv. výb. zpr. t. 102

(zákon o státním soudu). 13, 6. X. 1948; 10.

oprava tisk. chyby 36.

úst.-práv. výb. zpr. t. 113

(zákon o státním občanství osob maďarské národnosti).

15, 25. X. 1948; 21.

úst.-práv. výb. zpr. t. 172

(zákon o územnej organizácii krajských a okresných súdov).

21, 22. XII. 1948; 27.

úst.-práv. výb. zpr. t. 199.

návrh Komzalu Žiaka, Valu a druhov na vydanie zákona o predľžení niektorých zmenkoprávnych lehôt).

21, 22. XII. 1948; 63.

úst.-práv. výb. zpr. t. 520

(zákon o konaní v občianskych právnych veciach) občiansky súdny poriadok).

49, 25. X. 1950; 10.

úst.-práv. výb. zpr. t. 585

(zákon o dobrovolných organisacích a shromážděních).

57, 12. VII. 1951; 74.

úst.-práv. výb. zpr. t. 766

(ústavní zákon o volbách do Národního shromáždění a do Slovenské národní rady).

84, 26. V. 1954; 7.

Řeč v rozpravě:

o smlouvě mezi republikou Československou a republikou Polskou o vzájemných právních stycích ve věcech občanských i trestních, podepsané ve Varšavě dne 21. I. 1949 (t. 225).

26, 23. II. 1949; 29.

o zákonu o pracovních a platových poměrech státních zaměstnanců (t. 459) a o zákonu o pracovních a platových poměrech soudců z povolání, prokurátorů a soudcovských čekatelů (soudcovský zákon) (t. 460).

44, 17. V. 1950; 35.

o daňových a finančních zákonech (t. 674-683 a 691-696).

68, 11. XII. 1952; 99.ISP (příhlásit)