Stenografický zápis 87. schůze, 3. března 2021


Zahájení
(Jednání zahájeno v 9.00 hodin.)

Předseda PSP Radek Vondráček
Poslanec Jaroslav Faltýnek
Poslankyně Kateřina Valachová
Poslanec Jan Bartošek
Poslanec Vlastimil Válek
Poslankyně Kateřina Valachová
Poslanec Jan Lipavský
Poslanec Lubomír Volný
Poslanec Vlastimil Válek
Poslanec Dominik Feri
Poslankyně Hana Aulická Jírovcová
Poslankyně Helena Langšádlová


326. Vládní návrh zákona o opatřeních k přechodu České republiky k nízkouhlíkové energetice a o změně zákona č. 165/2000 Sb., o podporovaných zdrojích energie, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 966/ - třetí čtení

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal
Poslanec Jan Čižinský
Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Poslanec Jan Lipavský
Poslanec Jan Zahradník
Poslankyně Helena Langšádlová
Poslanec Jan Čižinský
Poslanec Petr Třešňák
Poslankyně Helena Langšádlová
Poslanec Jan Zahradník
Poslanec Pavel Plzák
Poslanec Jan Čižinský
Poslanec Roman Kubíček
Poslanec Jan Jakob
Poslanec František Vácha
Poslankyně Jana Černochová
Poslanec František Vácha
Místopředseda PSP Vojtěch Filip

(Jednání přerušeno v 11.06 hodin.)
(Jednání pokračovalo v 12.04 hodin.)

Místopředseda PSP Petr Fiala
Poslanec Jan Čižinský
Poslankyně Helena Langšádlová
Poslanec Jan Jakob
Poslanec Jan Čižinský
Poslanec Petr Třešňák
Poslanec Jan Lipavský
Poslanec Jan Zahradník
Poslanec Pavel Kováčik
Poslanec Vlastimil Válek
Poslanec Petr Třešňák
Poslanec Jan Jakob
Poslankyně Helena Langšádlová
Poslanec Jan Čižinský
Poslanec Pavel Žáček
Místopředseda PSP Petr Fiala

(Jednání přerušeno ve 13.01 hodin.)
(Jednání pokračovalo ve 14.30 hodin.)

Místopředseda PSP Tomio Okamura
Poslanec Marian Jurečka


375. Návrh Pravidel hospodaření poslaneckých klubů pro rok 2021 /sněmovní dokument 7182/

Poslanec Jan Richter
Poslanec Jaroslav Faltýnek
Místopředseda PSP Tomio Okamura

(Jednání přerušeno ve 14.36 hodin.)
(Jednání pokračovalo ve 14.41 hodin.)

Místopředseda PSP Tomio Okamura


468. Rozhodnutí Rady o systému vlastních zdrojů Evropské unie a o jeho provedení na vnitrostátní úrovni /sněmovní dokument 7528/

Místopředsedkyně vlády a ministryně financí ČR Alena Schillerová
Poslanec Adam Kalous
Poslanec František Kopřiva
Poslanec Ondřej Benešík
Poslanec Jan Skopeček
Poslankyně Helena Langšádlová
Poslanec Ondřej Benešík
Poslanec Jan Skopeček
Poslanec Jan Hrnčíř
Poslanec Ondřej Benešík


303. Návrh poslanců Vojtěcha Munzara, Patrika Nachera, Petra Třešňáka a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 39/2020 Sb., o realitním zprostředkování a o změně souvisejících zákonů (zákon o realitním zprostředkování), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 1126/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Poslanec Vojtěch Munzar
Poslanec Jiří Bláha
Poslanec Vojtěch Munzar


4. Vládní návrh stavebního zákona /sněmovní tisk 1008/ - druhé čtení

Ministryně pro místní rozvoj ČR Klára Dostálová
Poslanec Martin Kolovratník
Poslanec Lukáš Černohorský
Poslanec Ondřej Profant
Poslanec Marek Benda
Poslanec Martin Kupka
Místopředseda PSP Vojtěch Pikal
Poslanec Ondřej Polanský
Poslanec Marek Výborný


5. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím stavebního zákona /sněmovní tisk 1009/ - druhé čtení

Ministryně pro místní rozvoj ČR Klára Dostálová
Poslanec Martin Kolovratník
Poslanec Ondřej Profant
Poslanec Marek Benda


Sloučená rozprava k bodům 4 a 5 /sněmovní tisky 1008 a 1009/

Poslanec Martin Kolovratník
Poslanec Martin Kupka
Poslankyně Karla Maříková
Poslanec Jan Čižinský
Ministryně pro místní rozvoj ČR Klára Dostálová
Poslanec Jan Čižinský
Poslanec Marek Výborný
Poslanec Leo Luzar
Poslanec Marek Výborný
Místopředseda PSP Tomáš Hanzel


485. Informace vlády ke strategii očkování, dostupných vakcínách a jejich dostatečnosti

Ministr zdravotnictví ČR Jan Blatný
Poslanec Zdeněk Ondráček
Poslankyně Hana Aulická Jírovcová


283. Návrh poslanců Víta Rakušana, Jana Farského, Petra Gazdíka, Věry Kovářové, Jany Krutákové a Petra Pávka na vydání zákona o jednorázovém mimořádném rodičovském příspěvku /sněmovní tisk 1006/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Poslanec Vít Rakušan
Poslankyně Alena Gajdůšková
Poslanec Jaroslav Faltýnek
Místopředseda PSP Tomio Okamura
Předseda PSP Radek Vondráček
Poslankyně Věra Kovářová
Místopředseda PSP Tomáš Hanzel
Poslankyně Kateřina Valachová
Poslankyně Jana Pastuchová
Poslankyně Kateřina Valachová
Poslankyně Alena Gajdůšková
Místopředseda PSP Tomáš Hanzel

(Jednání skončilo v 18.44 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP